Report

नेपालमा स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन र चुनौतीः प्रारम्भिक प्रतिवेदन (जुलाई २०१८)

यस प्रतिवेदनमा सन् २०१८ को जनवरीदेखि मेसम्ममा नेपालमा स्थानीय सरकारको कार्य  सञ्चालनबारे डीआरसी नेपालको पर्यवेक्षणमा आधारित प्रारम्भिक निष्कर्ष समावेश छ । यसबारे सुझावसहित अन्तिम तथा विस्तारित विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सन् २०१८ को अगस्टमा प्रकाशन गरिने छ ।

 

साझेदारी गर्नुहोस्: