हाम्रो बारेमा

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) वि.सं. २०७१ मा गठन गरिएको एक गैर-पक्षधर‚ गैर-नाफामूलक‚ गैर-सरकारी संस्था हो। यससँग निर्वाचन र राजनीतिक प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गर्ने‚ र समाज विज्ञानका खास विषयको अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका विज्ञ छन्।

लक्ष्य र दीर्घकालीन सोच

डीआरसीएनको लक्ष्य भनेको वस्तुगत  र प्रमाण-आधारित अनुसन्धान, स्थानीय पर्यवेक्षण र निष्पक्ष रिपोर्टिङका साथसाथै सरोकारवालाहरू बीच नीतिगत छलफललाई बढावा दिँदै नेपालको संघीय संरचना अन्तर्गत प्रभावकारी शासन पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्नु हो।

डीआरसीएनको दीर्घकालीन सोच भनेको समावेशी र सामाजिक न्यायको मूल्यमा आधारित लोकतान्त्रिक समाज हो।

डीआरसीएनले निम्न घटना र प्रक्रियाहरूलाई पर्यवेक्षण गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन र रिपोर्टिङ तयार पारेको छ:

  • संविधान मस्यौदा अवधि (वि.सं. २०७१- २०७२)
  • भूकम्प पुनर्निर्माण प्रक्रिया र विपद व्यवस्थापन (वि.सं. २०७२ – हालसम्म)
  • स्थानीय-तह पुनर्संरचना प्रक्रिया (वि.सं. २०७३- २०७४)
  • स्थानीय‚ संघीय र राष्ट्रिय निर्वाचन (वि.सं. २०७४)
  • चुनावी र राजनीतिक हिंसाका घटनाहरू (वि.सं. २०७४-२०७५)
  • नेपालको संविधान कार्यान्वयन‚ राजनीति र शासन प्रक्रियाको अवलोकन (वि.सं. २०७२ – हालसम्म)

 

साझेदारी गर्नुहोस्: