Report

स्थानीय निकाय पुनसंरचनासम्बन्धी संवाद उत्साहजनक, तर पुनसंरचनाका आधार तथा औचित्य आवश्यक

डीआरसीले स्थानीय निकाय पुनसंरचनासम्बन्धी भइरहेको संवादलाई सकारात्मक ठान्दछ र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको संवैधानिक अधिकारलाई निरन्तर सम्मान गर्न प्रोत्साहन गर्दछ । नेपालमा नयाँ स्थानीय निकायको संख्या यकिन गर्ने आधार र औचित्य स्पष्ट हुनेगरी पुनर्संरचनाका लागि अनौपचारिक योजना तर्जुमा र यसबारे प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्न सहकार्य गर्न डीआरसी नेपाल सबै सरोकारवालालाई आह्वान गर्दछ।

साझेदारी गर्नुहोस्: