Report

विद्यालय शिक्षा र स्थानीय सरकार ( माघ २०७६)

संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमातहत आएको छ। स्थानीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तरका विभिन्न पक्षमा ध्यान दिँदै र विद्यालयको स्वायत्तता सुनिश्चित गरी प्रभावकारी अनुगमनका उपाय अपनाउन सकेमा विद्यालय शिक्षाको गुण्स्तर सुधारमा टेवा पुग्नेछ।

साझेदारी गर्नुहोस्: