Report

प्रदेश सभाको कार्यप्रणाली र सहभागिता ( माघ २०७६)

यो अध्ययनमा प्रदेश सभा सदस्यको संसदीय छलफलमा हुने सहभागिताका विविध पक्षलाई उजागर गरिएको छ । यसले प्रदेश सभाका गतिविधि तथा कामकारवाहीलाई मूलधारको बहसमा ल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: