Report

संघीयतामा समन्वय: तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध (असोज २७, २०७७)

यो प्रतिवेदनले संवैधानिक व्यवस्था र संघीयता कार्यन्वयनका क्रममा भएका प्रगतिका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धबारे विश्लेषण गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा संविधानका प्रावधान, कानुनी संरचना, त्यसमा देखिएका अस्पष्टता, नीतिगत व्यवस्था, समय समयमा परिवर्तन भएका ऐन-कानुन, वित्तीय व्यवस्थापनका प्रावधान आदि विषयलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

 

inter government relationship
साझेदारी गर्नुहोस्: