Report

राजनीतिक अपडेट : निर्वाचन तयारी र राजनीतिक गतिविधि

यो राजनीतिक अपडेट निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको तयारी र राजनीतिक दलको गतिविधिमा केन्द्रित छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: