Report

बजेटको अर्थशास्त्र र राजनीति

यो राजनीतिक परिवेश विश्लेषणले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघ सरकारले ल्याएको बजेटका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई प्रकाश पार्छ । साथै, यसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन, राजस्वको प्राथमिक स्रोत र खर्चको प्रवृत्ति र बजेटको राजनीतिक पक्ष आदिबारे केलाएको छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: