Report

नेपालमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन (अप्रिल २०१९)

यस प्रतिवेदनले नीतिमा रहेको प्रमुख कमीकमजोरी र चुनौतीहरुको पहिचान गर्देै, तीन सरकारबीचको अप्रभावी समन्वय तर्फ संकेत गर्दछ।यसले संघीय सरकारलाई राजनीतिक र वित्तीय अधिकारहरूको शक्ति संयोजन गर्न सुझाव गर्दछ।

साझेदारी गर्नुहोस्: