Report

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण : प्रारम्भिक प्रतिवेदन

सातै प्रदेशका ५४ स्थानीय तहमा ७० जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका आधारमा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यस प्रतिवेदनले निर्वाचन पूर्वको क्रियाकलाप, मतदान प्रक्रिया र मतदान पश्चातका गतिविधिलाई समेटेको छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: