Report

नेपालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण ‍: प्रारम्भिक प्रतिवेदन

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण गरेको थियो । सातै प्रदेशका ८३ स्थानीय तहमा ११८ जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका आधारमा निर्वाचन पूर्वको क्रियाकलाप, मतदान प्रक्रिया र मतदान पश्चातका गतिविधि समेटी यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: