रिपोर्टहरू

नेपालको प्रादेशिक संरचना र कार्यसञ्चालन

यस प्रतिवेदनमा प्रदेश कार्यपालिकाको संरचना, प्रादेशिक पूर्वाधारको अवस्था, मानवस्रोतको व्यवस्थापन, प्रदेशका आर्थिक स्रोत लगायतका पक्षलाई समेटिएको छ ।

Fact Sheet – House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022

This fact sheet presents election timeline and key activities for upcoming House of Representatives and Provincial Assembly Elections 2022.

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण गर्‍यो । यसका लागि सातै प्रदेशका ५४ स्थानीय…

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण : प्रारम्भिक प्रतिवेदन

सातै प्रदेशका ५४ स्थानीय तहमा ७० जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरेका आधारमा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको…

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ : गणनाको पर्यवेक्षण

सात प्रदेशका २१ स्थानीय तहमा गरिएको पर्यवेक्षणका आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ को तथ्याङ्क संकलन विधि, प्रक्रिया …

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली

यो प्रतिवेदन संघीय कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका तथा अभ्यासमा केन्द्रित छ ।