हाम्रो समूह

Name Designation Email address
अनुभव अजीत निर्देशक info@democracyresource.org
नयन पोख्रेल अध्ययन तथा पर्यवेक्षण संयोजक n.pokhrel@democracyresource.org
ईश्वरी भट्टराई राजनीतिक विश्लेषक i.bhattarai@democracyresource.org
आलोक पोखरेल         संविधान/कानून विश्लेषक a.pokharel@democracyresource.org
ममता आचार्य वित्त व्यवस्थापक m.acharya@democracyresource.org
भेनिसा उदास कार्यक्रम व्यवस्थापक v.udas@democracyresource.org
शोभित सुवेदी अनुसन्धान अधिकृत s.subedi@democracyresource.org
स्मृति राई कार्यक्रम अधिकृत s.rai@democracyresource.org
ऋृतुल पौडेल कार्यक्रम तथा अनुसन्धान सहायक h.paudel@democracyresource.org
शेखर पराजुली फिल्ड संयोजक s.parajulee@democracyresource.org
जोन कार्की अनुसन्धानकर्ता johnkarki@hotmail.com
अरूणा लिम्बु अनुसन्धानकर्ता arunalimbu17@gmail.com
अंकलाल चलाउने अनुसन्धानकर्ता ankalalchalaune@gmail.com
पूनम लिम्बु अनुसन्धानकर्ता poonam363.pl@gmail.com
दीपक तामाङ कार्यालय सहायक  –
पासाङ्ग किली शेर्पा कार्यालय सहायक  –
साझेदारी गर्नुहोस्: