हाम्रो समूह

 

Name Designation Email address
अनुभव अजीत निर्देशक info@democracyresource.org
ईश्वरी भट्टराई राजनीतिक विश्लेषक i.bhattarai@democracyresource.org
ममता आचार्य वित्त व्यवस्थापक m.acharya@democracyresource.org
जोन कार्की अनुसन्धानकर्ता johnkarki@hotmail.com
अरूणा लिम्बु अनुसन्धानकर्ता arunalimbu17@gmail.com
अंकलाल चलाउने अनुसन्धानकर्ता ankalalchalaune@gmail.com
पासाङ्ग किली शेर्पा कार्यालय सहायक  

साझेदारी गर्नुहोस्: